Преподаватели

Преподавателят-сугестопед е  основна фигура в организацията и провеждането на правилния учебен процес на нивото на резервните възможности на човешката личност. Обучението във Фондацията поставя основите, дава насоките, консултира, но оформянето на един добър сугестопед е процес, който може да продължи цял живот.


Нашето виждане е, че в училището и школата е необходимо да работят най-добрите специалисти, но и много добри хора, за да се осъществи промяна в общуването в обществото, да се промени т.нар. обществена сугестивна норма.

Към този момент обучението на преподаватели по сугестопедичната методика е следдипломна квалификация.
За тази цел молим кандидатите за обучение да представят следните документи:

 1. Автобиография
 2. Копие от дипломата за завършено висше образование
 3. Мотивационно писмо в свободна форма, в което да опишат къде и с какви групи биха искали да прилагат сугестопедичната система на обучение.

Списък на обучените преподаватели от Фондация „Професор доктор Георги Лозанов и професор доктор Евелина Гатева”
Списъкът не е окончателен. Попълва се периодично с данните на новообучените преподаватели
МОЛЯ ИЗИСКВАЙТЕ СЕРТИФИКАТ: ПОДПИСАН, ПОДПЕЧАТАН И ПОДНОВЕН

Обучени от професор доктор Георги Лозанов и Ванина Бодурова:

 1. Деница Александрова сертификат № 254/2010
 2. Десислава Георгиева Тодорова Хлавачик, сертификат № 255/2010
 3. Галина Кръстева Спасова, сертификат № 256/ 2010
 4. Виолета Викторова Атанасова, сертификат № 257/2010
 5. Веселина Петрова Дамаскова, сертификат № 258/2010
 6. Милена Чавдарова Ленева, сертификат № 259/2010
 7. Хосе Консехо Хименес, сертификат № 260/2011
 8. Даниела Северинова Лалова, сертификат № 261/2011
 9. Антоанета Кирова Гетова, сертификат № 262/2011
 10. Любов Георгиева Трайкова, сертификат № 263/2011
 11. Теодор Валентинов Василев, сертификат №264/2011
 12. Мариана Стоянова Султанова, сертификат №265/2011
 13. Венета Ненова Богданова-Роял, сертификат № 266/2011
 14. Ирена Младенова Иванова, сертификат № 267/2011
 15. Росен Иванов Лозанов, сертификат № 268/2011
 16. Галина Емилиова Копчева, сертификат № 269/2011
 17. Гергана Ангелова Райжекова, сертификат № 270/2011
 18. Ваня Михайлова Каракоева, сертификат № 271/2011
 19. Снежана Стоянова Харизанова, сертификат № 272/2012

Обучени от Ванина Бодурова и в памет на професор доктор Георги Лозанов
 
20.Андриана Маркова Димитрова, сертификат № 273/2012
21.Борислава Дойчева Николова, сертификат № 274/2012
22.Пламен Георгиев Натов, сертификат № 275/2012
23.Вяра Михайлова Николова, сертификат № 276/2012
24.Галина Стоянова Проданова, сертификат № 277/2012
25.Павлина Атанасова Иванова, сертификат № 278/2012
26.Мая Здравкова Колева, сертификат № 279/2012
27.Яна Стоянова Стоянова, сертификат № 280/2012
28.Йордан Тодоров Тодоров, сертификат № 281/2012
29.Таня Димитрова, сертификат № 282/2012
30.Катерина Димитрова, сертификат № 283/2012
31.Стоян Славчев Славов, сертификат № 284/2012
 32. Semra Türk, сертификат № 285/2013

 1. Secil Besler Türköz , сертификат № 286/2013
 2. Pierre Serge Anoelin, сертификат № 287/2013
 3. Ина Георгиева Ангелова, сертификат № 288/2013
 4. Росен Ангелов Кукошаров, сертификат № 289/2013
 5. Йорданка Михайлова Иванчева, сертификат № 290/2013
 6. Лъчезар  Пейчев Гудев, сертификат № 291/2013
 7. Даринка Симеонова Пушкарьова, сертификат № 292/2013
 8. Цветана Любомирова Моравска, сертификат № 293/2013
 9. Дора Асенова Давидова, сертификат № 294/2013
 10. Кристина Стефанова Станчева, сертификат № 295/2013
 11. Емилия Станева, сертификат № 296/2013
 12. Николай Донков, сертификат № 297/2013
 13. Ирина Димитрова, сертификат № 298/2013
 14. Крум Георгиев, сертификат № 299/2013
 15. Калин Христов Илиев, сертификат № 300/2013
 16. Златка Тодорова Минкова, сертификат № 301/ 2013
 17. Татяна Георгиева Емануилова, сертификат № 302/2013
 18. Росица Крумова Петрова, сертификат № 303/ 2013
 19. Екатерина Добрева Патьова, сертификат № 304/ 2013
 20. Марта Спасова Тенева, сертификат № 305/ 2013
 21. Юлия Венциславова Каремова, сертификат № 306/ 2013
 22. Антоан Хуан Хорхе Каро, сертификат №  307/2013
 23. Надежда Теодорова Делева, сертификат № 308/2013
 24. Валентина Тодорова Йоргакиева, сертификат № 309/2013
 25. Елена Валентинова Косева, сертификат № 310/2013
 26. Елка Иванова Иванова, сертификат № 311/2013
 27. Милка Христова Савова, сертификат № 312/2013
 28. Росица Иванова Пармакова, сертификат № 313/2013
 29. Павлина Тодорова Николова, сертификат № 314/2013
 30. Йовка Емилова Димитрова, сертификат № 315/2013
 31. Нели Евгениева Генова – Маринова, сертификат № 316/2013
 32. Десислава Тодорова Йорданова, сертификат № 317/ 2013
 33. Снежана Русева Бербенкова, сертификат № 318/2013
 34. Веселина Росенова Томова, сертификат № 319/ 2013
 35. Елена Христова Стойчева, сертификат № 320/ 2014
 36. Силвия Христова Йорданова, сертификат № 321/2014
 37. Соня Николаева Минева – Каракерезова, сертификат № 322/2014
 38. Кремена Маргаритова Петкова, сертификат № 323/2014
 39. Анелия Лъчезарова Пенкова, сертификат № 324/2014
 40. Милена Йосифова Каменова, сертификат № 325/ 2014
 41. Ценомира Христова Димитрова, сертификат № 326/2014
 42. Евгения Петрова Русева, сертификат № 327/2014
 43. Мария Ленкова Дерменджиева, сертификат № 328/2014
 44. Димитър Йорданов Караманчев, сертификат № 329/ 2014